Taxe Brasov
Salt la Căutare


Taxe Brasov > Stiri > INFORMARE! Calculul impozitului pe CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE aflate în proprietatea persoanelor fizice   Stiri: INFORMARE! Calculul impozitului pe CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE aflate în proprietatea persoanelor fizice
Tipar Font - Font +
Taxe Brasov > Stiri > INFORMARE! Calculul impozitului pe CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE aflate în proprietatea persoanelor fizice

Titlu

INFORMARE! Calculul impozitului pe CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE  aflate în proprietatea persoanelor fizice 

Corp

Art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
Alin. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,5 % asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;
Alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Alin. (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Pct. 39 din HG nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede :
Alin. (1) Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă şi nu se înregistrează în evidenţele contabile.
Alin. (2) În vederea stabilirii impozitului pe clădiri, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declaraţia contribuabilului, până la primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv până la 31.03.2022.

Expiră

 

Permanent

Da 
Atașări
Creat la 05.01.2022 10:18  de WEB-SERVER\dfadmin 
Ultima modificare la 05.01.2022 10:28  de WEB-SERVER\dfadmin 
Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440

Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823

Pentru depunerea copiilor actelor de identitate se poate utiliza urmatoarea adresa de e-mail: ci@dfbv.ro
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.