Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Biroul Sinteza, Analiza si Registratura  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Biroul Sinteza, Analiza si Registratura

Tipar Font - Font +
Taxe Brasov > Taxe si impozite > Serviciile institutiei > Biroul Sinteza, Analiza si Registratura

 Biroul Sinteza, Analiza si Registratura

Sef serviciu: Vişinovschi Ionela Loredana
Adresa: str. Dorobantilor nr.4, cam. 1, 2 si 14
Telefon: 0268/474440 int.119
Fax: 0268/410540
Email: loredana.visinovschi@dfbv.ro

Descriere activitate:

 1. Primire, înregistrare şi repartizare de documente, inclusiv petiţia, depuse de contribuabili persoane fizice şi juridice, atât la sediul Directiei Fiscale Brasov din str. Dorobantilor nr.4 cât si la Agenţia Fiscală nr.2 din Brasov, str.Turnului nr.5
 2. Relaţii cu publicul
 3. Eliberare certificate de atestare fiscală – persoane fizice, la sediul Direcţiei Fiscale Braşov din str. Dorobanţilor nr.4 cât şi la Agenţia Fiscală nr. 2 din Braşov, str. Turnului nr.5.
 4. Expedierea corespondenţei Direcţiei Fiscale Braşov
 5. Gestionarea arhivei Direcţiei Fiscale Braşov

Program de lucru cu publicul:

Luni, marti, joi, vineri: 08:00 -16.30
Miercuri: 08.00 – 18.30

Servicii oferite:

 • Primirea, înregistrarea şi repartizarea către compartimentele de activitate ale Direcţiei Fiscale Braşov a tuturor documentelor, inclusiv petiţia, depuse de contribuabili – persoane fizice si juridice.
 • Informarea contribuabilor numai dupa identificarea cu actul de identitate în original, privind:
  • starea documentelor din registratură
  • formulare necesare, conform solicitării contribuabilului
  • acte necesare a fi anexate solicitarii şi forma lor de prezentare, conform legii
  • îndrumă contribuabilii către compartimentele de specialitate în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţa structurii de asistenţă
  • îndrumă contribuabilii către instituţia competentă atunci când problema este de competenţa altei instituţii
  • informare debit, patrimoniu, termene de plată

Acte necesare la eliberarea certificatului de atestare fiscală – persoane fizice

 • Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se eliberează în termen de 2 zile de la depunerea cererii, numai contribuabililor personal sau împuterniciţilor acestora.
 • Pentru eliberare este necesară prezentarea de către contribuabil a actului de identitate în original iar în cazul împuterniciţilor acestora, împuternicirea se va depune în original sau copie legalizată, conform art.18, Cod procedură fiscală.

Formulare: formular petiţie

Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440

Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.