Tipar Font - Font +

 

Directia Fiscala Brasov

Programare online

Incepand cu data de 01 Aprilie 2019, PERSOANELE FIZICE pot face programari ONLINE pentru depunerea documentelor fiscale aferente impozitelor pe cladiri, terenuri si mijloace de transport. NU se fac programari online pentru plata impozitelor si a amenzilor!

Programare online

Informare cu privire la mijloacele electronice de comunicare la distanţă

Stimați contribuabili,

Vă informăm că începând de luni, 25 octombrie, accesul în incinta Direcţiei Fiscale Braşov, se va efectua în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 12 din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, vor avea acces:

 • persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
 • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
 • persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinării împotriva virusului SAR - COV 2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link https://certificatcovid.gov.ro/login

Reamintim contribuabililor că obligațiile fiscale pot fi îndeplinite utilizând mijloacele de comunicare la distanță. Astfel,

 • Declarațiile fiscale pot fi depuse prin intermediul portalului www.dfbv.ro – secţiunea “Depunere documente” sau prin e-mail la adresa dirfiscala@dfbv.ro
 • Pentru efectuarea plăţilor puteţi utiliza una din următoarele metode:
  • Cu Ordin de plată în lei prin virament bancar sau internet banking. Informaţii privind conturile bancare găsiţi pe site-ul www.dfbv.ro – Sectiunea Taxe si Impozite – Informatii conturi de incasare
  • Cu numerar în lei sau cu cardul bancar la Statiile de Plata SelfPay, instalate în marile rețele de retail, în universități, centre comerciale, piețe, benzinării și magazine de proximitate
  • Localizarea statiilor de plata selfpay: https://selfpay.ro/localizare/
  • On line cu cardul bancar pe site-urile brasovcity.ro , ghiseul.ro (dacă deţineţi un cont electronic creat pe aceste site-uri)

Informaţii generale în domeniul fiscal se pot obţine la Call center, la numãrul de telefon 0268 474 440.

Vă mulțumim!

ANUNȚ IMPORTANT!

În situația în care un contribuabil persoană fizică deține în proprietate un imobil clădire cu destinație NEREZIDENȚIALĂ pentru care a depus în anul 2016 un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la data de 31.12.2015, pentru a putea beneficia în anul 2021 de prevederile art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cotă mică de impozitare), este necesar să depuneți, în copie conformă cu originalul, noul raport de evaluare, ca anexă la declarația de impunere (model ITL 001), până la primul termen de plată din anul 2021, respectiv până la data de 31.03.2021.

Declarația de impunere însoțită de actul de identitate al proprietarului și de raportul de evaluare se pot comunica pe email la adresa dirfiscala@dfbv.ro.
Vă mulțumim pentru colaborare!

INFORMARE

Vă informăm că începând cu 01.01.2021 intră în vigoare Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Dacă dețineți în proprietate un imobil clădire cu destinație mixtă, pentru a putea stabili corect impozitul pe clădire aferent anului 2021 este necesar să ne comunicați, până la data de 31.12.2020, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă cheltuielile cu utilitățile SUNT sau NU SUNT înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

În situația în care cheltuielile cu utilitățile NU sunt în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădire, pentru suprafața utilizată în scop nerezidențial, se va calcula prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Codul Fiscal asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457 din Codul Fiscal, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin (1) din Codul Fiscal, respectiv:

 1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
 2. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 3. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Menționăm că declarația mai sus menționată poate fi comunicată prin email la adresa dirfiscala@dfbv.ro.

Scutire mijloace de transport folosite efectiv în agriculturăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Creat: 24.11.2021 09:38
ATENTIE - MODIFICARE COD FISCAL privind unele facilitati fiscaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Potrivit noilor modificări aduse prin OG.8/2021 Legii 227/2015 privind Codul Fiscal ,vă informăm ca începând cu data de 01.01.2022 • Persoanele prevăzute la art. 2 lit.c)-f) și j) din Legea 168/2020 (personalul participant la acțiuni militare) vor beneficia de scutire de la plata impozitului doar pentru clădirea și terenul aferent acesteia – folosită ca domiciliu • Persoanele prevăzute la art. 5 alin 7 din Decretul Lege 118/1990 (urmași) vor beneficia de scutire de la plata impozitului pentru imobilul clădire si teren aferent, precum si pentru un mijloc de transport în cazul cărora transferul proprietații a fost făcut prin moștenire de la părintele titular al drepturilor prevăzute la art.1și art.5 alin (1)- (3) • Persoanele prevăzute la art.3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin (1) din Legea nr. 341/2004 (revoluționari decembrie 1989) beneficiază de scutire pentru un mijloc de transport doar dacă Consiliul Local Brașov va hotărî în acest sens
Creat: 11.10.2021 15:34
ANUNT IMPORTANT PENTRU PERSOANELE JURIDICEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Conform prevederilor art. I pct. 201, 202, 204 din Legea 296/2020 În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv Pentru plata cu anticipaţie a taxei pe clădiri/teren, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5% conform HCL.
Creat: 22.01.2021 12:01
ANUNT IMPORTANT PENTRU PERSOANELE JURIDICEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Conform prevederilor art. I pct. 197 din Legea 296/2020 “ La articolul 460, litera d) a alineatul (5) şi alineatele (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: ......................................................... (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.” Prevederile au intrat in vigoare cu 24.12.2020
Creat: 22.01.2021 11:38
Scutire impozit auto pentru mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoralUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
IMPORTANT! Scutire impozit auto pentru mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral Având în vedere modificările legislative aduse de Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, vă informăm că sunt scutite de la plata impozitului pe auto “mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.” Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care contribuabilii prezintă organelor fiscale ale administraţiei publice locale documentele prin care atestă situaţiile prevăzute de lege. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
Creat: 21.01.2021 10:11
Vaccinarea impotrica COVID-19 in RomaniaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre vaccinuri împotriva COVID-19 evaluate și autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentu lui, în urma unui proces complex de analiză. I: VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 SE REALIZEAZĂ ÎN 3 ETAPE, ÎN CARE VOR FI VACCINATE GRUPELE POPULAȚIONALE: ETAPA I:LUCRĂTORII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI SOCIAL - SISTEM PUBLIC ȘI PRIVAT ETAPA A II-A:POPULAȚIA CU GRAD RIDICAT DE RISC LUCRĂTORI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN DOMENII CHEIE, ESENȚIALE ETAPA A III-A:POPULAȚIA GENERALĂ
Creat: 31.12.2020 09:17
INFORMARE CU PRIVIRE LA REEVALUAREA CLĂDIRILOR LA PERSOANE JURIDICEUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Având ȋn vedere modificarea art.460, alin. 6 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin Legea 296/18.12.2020, vă informăm că ȋncepând cu data de 01.07.2021, articolul de lege mai sus menţionat prevede: “Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”
Creat: 23.12.2020 15:01
Măsuri dispuse de Primăria Brașov pentru prevenirea infectării cu coronavirus!Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În baza Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

• Recomandăm tuturor cetăţenilor utilizarea comunicării on-line, inclusiv pentru depunerea documentelor pentru clădire, teren, mijloc de transport, promovare turistică, taxă salvamont, solicitare emitere sistare poprire, s.a. (dirfiscala@dfbv.ro) sau fax 0268410540;

• Recomandăm plata online! Pentru detalii accesați site-ul www.dfbv.ro, secțiunea - Modalități de plată

• Folosirea telefonului pentru obţinerea de informaţii 0268-474440 (tasta 9 pentru a ieși din meniul robotizat) sau accesarea site-ului www.dfbv.ro;

• Evitarea locurilor aglomerate, ca de exemplu sala de așteptare de la Centrul de Informații pentru Cetățeni;

• Evitarea accesului cu copii în aceste zone aglomerate;

• Respectarea măsurilor de protecţie personală.

Creat: 11.03.2020 10:06
ANUNT IMPORTANTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ATENȚIE ! În conformitate cu prevederile art.159 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare “ Pentru bunul ce se întrăinează, proprietarul bunulului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul”.
Creat: 09.01.2019 14:07
Taxa promovare turisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Ȋn vederea promovării turistice a municipiului Brașov, care are ca scop creșterea numărului de turiști și a duratei de ședere a acestora ȋn municipiul nostru, s-a instituit ȋncepȃnd cu luna aprilie 2018, prin HCL 85/2018 “Taxa specială pentru promovare turistică a municipiului Brașov. Formularul “Declarația-decont privind sumele ȋncasate reprezentȃnd taxa special pentru promovare turistică” se regăsește aici

Creat: 08.05.2018 10:40
Direcţia Fiscală a Municipiului BraşovUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală.

Creat: 21.09.2009 14:50
 
Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440

Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.