Tipar Font - Font +

 

Directia Fiscala Brasov

Programare online

Incepand cu data de 01 Aprilie 2019, PERSOANELE FIZICE pot face programari ONLINE pentru depunerea documentelor fiscale aferente impozitelor pe cladiri, terenuri si mijloace de transport. NU se fac programari online pentru plata impozitelor si a amenzilor!

Programare online

ANUNȚ IMPORTANT!

În situația în care un contribuabil persoană fizică deține în proprietate un imobil clădire cu destinație NEREZIDENȚIALĂ pentru care a depus în anul 2016 un raport de evaluare care reflectă valoarea clădirii la data de 31.12.2015, pentru a putea beneficia în anul 2021 de prevederile art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cotă mică de impozitare), este necesar să depuneți, în copie conformă cu originalul, noul raport de evaluare, ca anexă la declarația de impunere (model ITL 001), până la primul termen de plată din anul 2021, respectiv până la data de 31.03.2021.

Declarația de impunere însoțită de actul de identitate al proprietarului și de raportul de evaluare se pot comunica pe email la adresa dirfiscala@dfbv.ro.
Vă mulțumim pentru colaborare!

INFORMARE

Vă informăm că începând cu 01.01.2021 intră în vigoare Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Dacă dețineți în proprietate un imobil clădire cu destinație mixtă, pentru a putea stabili corect impozitul pe clădire aferent anului 2021 este necesar să ne comunicați, până la data de 31.12.2020, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă dacă cheltuielile cu utilitățile SUNT sau NU SUNT înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică.

În situația în care cheltuielile cu utilitățile NU sunt în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădire, pentru suprafața utilizată în scop nerezidențial, se va calcula prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Codul Fiscal asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457 din Codul Fiscal, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin (1) din Codul Fiscal, respectiv:

  1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;
  2. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  3. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Menționăm că declarația mai sus menționată poate fi comunicată prin email la adresa dirfiscala@dfbv.ro.

PROROGARE TERMEN DE PLATAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare vă informăm că:

În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin (1) (pentru impozitul pe clădiri), art. 467 alin (1) (pentru impozitul pe teren) și la art. 472 alin (1) (pentru impozitul asupra mijloacelor de transport) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie, inclusiv.

În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin (2) (pentru impozitul pe clădiri), art. 467 alin (2) (pentru impozitul pe teren) și la art. 472 alin (2) (pentru impozitul asupra mijloacelor de transport) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie, inclusiv.
Creat: 23.03.2020 10:09
Măsuri dispuse de Primăria Brașov pentru prevenirea infectării cu coronavirus!Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În baza Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență

• Recomandăm tuturor cetăţenilor utilizarea comunicării on-line, inclusiv pentru depunerea documentelor pentru clădire, teren, mijloc de transport, promovare turistică, taxă salvamont, solicitare emitere sistare poprire, s.a. (dirfiscala@dfbv.ro) sau fax 0268410540;

• Recomandăm plata online! Pentru detalii accesați site-ul www.dfbv.ro, secțiunea - Modalități de plată

• Folosirea telefonului pentru obţinerea de informaţii 0268-474440 (tasta 9 pentru a ieși din meniul robotizat) sau accesarea site-ului www.dfbv.ro;

• Evitarea locurilor aglomerate, ca de exemplu sala de așteptare de la Centrul de Informații pentru Cetățeni;

• Evitarea accesului cu copii în aceste zone aglomerate;

• Respectarea măsurilor de protecţie personală.

Creat: 11.03.2020 10:06
Scutire mijloace de transport folosite efectiv în agriculturăUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Creat: 15.05.2019 08:22
ANUNT IMPORTANTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ATENȚIE ! În conformitate cu prevederile art.159 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare “ Pentru bunul ce se întrăinează, proprietarul bunulului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul”.
Creat: 09.01.2019 14:07
Taxa promovare turisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Ȋn vederea promovării turistice a municipiului Brașov, care are ca scop creșterea numărului de turiști și a duratei de ședere a acestora ȋn municipiul nostru, s-a instituit ȋncepȃnd cu luna aprilie 2018, prin HCL 85/2018 “Taxa specială pentru promovare turistică a municipiului Brașov. Formularul “Declarația-decont privind sumele ȋncasate reprezentȃnd taxa special pentru promovare turistică” se regăsește aici

Creat: 08.05.2018 10:40
Direcţia Fiscală a Municipiului BraşovUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).

Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală.

Creat: 21.09.2009 14:50
 
Contact Municipiul Brasov
Directia Fiscala Brasov
Adresa :
Str.Dorobantilor nr. 4
Telefon :
0268.474440,
0368.450178,
0368.450179
Fax :
0268 – 410540
E-mail :
dirfiscala@dfbv.ro
CF :
14929823
Cautare Google

Link-uriCoduri postale
Pagini Aurii

© Copyright taxe.brasovcity.ro - 2009. Toate drepturile rezervate

Powered by: INDUSTRIAL SOFTWARE.