Informare facilitati fiscale

FACILITĂȚI FISCALE prevăzute de art. 456 alin (1) lit. p din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare referitoare la persoanele prevăzute de Legea 168/2020

Potrivit noilor modificări aduse Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că începând cu data de 01.01.2022

• Vor beneficia de scutire de la plata impozitului doar pentru clădirea și terenul aferent acesteia – folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit.c) – f) și j) din Legea 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin adeverință emisă până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care este depusă la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.