Informare scutire de la plata impozitului pe cladire si teren

Având în vedere art. 14-1 și art. 14-2 din HCL nr. 265/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, republicat conform HCL nr. 1051/2022 vă informăm

că pentru persoanele care beneficiază de prevederile prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 se acordă:

• scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare.
• scutirea de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin.1, litera b și art. 4, alin.1 din Legea nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Scutirea pentru anul 2023 se acordă pe bază de cerere depusă până la data de 31.03.2023 (conform prevederilor 4871 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) la care se va anexa:

– copie act de dobândire clădire + teren
– copie act de identitate beneficiar
– copie certificat revoluționar
Scutirea se acorda doar persoanelor prevăzute de lege.

Documentele se pot comunica și pe email, la adresa dirfiscala@dfbv.ro.