Scutire mijloace de transport folosite efectiv în agricultura


PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI DATORAT PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT AGRICOLE UTILIZATE EFECTIV IN DOMENIUL AGRICOL

Art. 1. In vederea acordarii scutirii la plata impozitului datorat pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol solicitantul depune la Directia Fiscala Brasov urmatoarele documente:
a) Cerere scrisa prin care solicita aceasta facilitate. Cererea se depune pana la 31.12.2021.

b) Certificat de inregistrare sau inmatriculare a mijlocului de transport agricol.

c) Cartea de identitate a mijlocului de transport agricol.

d) Copie a actului de identitate al solicitantului.

e) Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, sub sanctiunea legii penale, declaratie conform careia mijlocul de transport agricol este utilizat efectiv in domeniul agricol.


Art. 2 Scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport agricol utilizate efectiv in domeniul agricol se acorda , incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie, inclusiv.