TAXE DATORATE PENTRU ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER

Taxe datorate pentru ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER – taxa  promovare turistica  si taxa salvamont

 Conform art. 453 lit e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu pct 5 alin (2) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

     “Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidențiale

      Conform celor de mai sus aveți obligația să depuneți:

      1. Declarație pentru stabilire impozit clădiri cu destinaţie nerezidențială (Model 2016 – ITL 001 si Model 2016 – ITL 002) (aici:   PDF    WORD) – se completează de către proprietarul imobilului

  1. Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a mun. Brașov (aici:  PDF   WORD) – se completeaza pentru fiecare unitate/adresa de cazare
  • Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Braşov, se datorează de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care prestează servicii de cazare pe raza municipiului Braşov şi Poiana Braşov. Cuantumul taxei  a fost stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Brașov ȋn temeiul art. 484 din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare
  • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
  • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206
  1. Declarație de impunere pentru taxa specială salvamont (aici:  PDF   WORD) – se completeaza pentru fiecare unitate/adresa de cazare
  • Taxa specială salvamont – salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice se datorează de către contribuabilii persoane fizice sau juridice care prestează servicii de cazare pe raza municipiului Braşov şi Poiana Braşov. Cuantumul taxei a fost stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local Brașov ȋn temeiul art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  • Termenul de depunere a declaraţiei precum si termenul de plată este 25 a lunii următoare ;
  • Declaraţiile se depun la sediul Direcţiei Fiscală Braşov sau pe adresa de email dirfiscala@dfbv.ro;
  • Plata se poate face direct la casieriile Direcţiei Fiscale Braşov sau prin ordin de plată în contul RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Braşov, Beneficiar : Municipiul Braşov, CUI 4384206