dfbv_editor

dfbv_editor

TAXE DATORATE PENTRU ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER

Taxe datorate pentru ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER – taxa  promovare turistica  si taxa salvamont  Conform art. 453 lit e) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu pct 5 alin (2) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare…

PROGRAMUL RABLA

RABLA LOCAL ETAPE PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE: aici PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE ACORD DE PARTICIPARE AL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE aici ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL aici ACORD SCRIS AL COPROPRIETARILOR PRIVIND PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI aici…